Företag

Utställningen är gjord för att vara mobil och vi kommer med lätthet ut till ert företag för att vara en del av t ex en APT. Tillsammans kan vi forma ett koncept som passar i er verksamhet.

Genom att ta avstamp i en fotoutställning som handlar om ”någon annan” får vi en lätt väg in i ett ämne som annars kan vara svårt att hantera i grupp. Och genom utställningens breda innehåll hittar gruppen lätt fram till just det ämne som är viktigt i deras sammanhang.

Under en halvdag arbetar deltagarna tillsammans med oss. Med hjälp av
utställningens innehåll och övningar kring ord reflekterar deltagarna kring sig själv och varandra. Deltagarna lyfter själva fram de ämnen som är viktiga att diskutera.

För pris och andra frågor kontakta oss via mail;
info@tavelmakaren.se