Tankarna bakom projektet

Den första frågan vi brukar få är: Var kommer idén ifrån?
Här kommer Therese egen berättelse.

Idén till själva utställningen dök upp första gången i februari 2012 då jag fann mig själv engagerad i en diskussion kring ordet ”hen” och dess vara eller icke vara. Det fanns lika många argument kring detta som det fanns deltagare i diskussionen. Och som vanligt när jag verkligen går upp i ett ämne får jag huvudet fullt med bilder. Eftersom diskussionen innehöll både ordet låda och ordet fack började jag i huvudet stoppa ner de människor jag hade omkring mig i olika lådor, boxar, fack och annat med olika utseenden.

Det är inte uppenbart för mig på en gång att detta skall bli en fotoutställning men idén följer mig ett tag i bakhuvudet och vartefter den dyker upp i allt fler samtal i allt fler sammanhang börjar jag inse vilken potential det bor i idén. Detta behöver ju inte bli en smal utställning som stannar vid problemen som uppstår kring frågan om vilket kön jag tillhör eller inte. Detta kan ju bli en utställning som handlar om tillhörighet och utanförskap på så många olika nivåer. Och det kan bli en utställning som inte bara tar upp det som vi upplever som problem eller svårigheter, den kan också lyfta styrkor och tillgångar. Och den kan berätta att det som är svårt och jobbigt ena dagen kan vara en styrka och en stolthet nästa dag.

Arbetet med modellerna och deras fack
Våra modeller har gett oss ett stort förtroende när de delgett oss vilket fack de upplever sig vara placerade i. Det hanterar vi givetvis med varsamhet och respekt. Det har varit spännande att se hur våra modeller själva har hanterat sina fack i fotograferingsprocessen. I många fall har arbetet med utställningen lett till att modellerna upplevt sig ha utvecklats positivt. De har fått se sig själva med nya ögon och känner sig stärkta i sitt förhållande till sig själv.

Genom att få definiera mig själv, få en bild som ett kvitto på att det är någon som har sett och förstått, kan jag jobba vidare med bilden av mig själv. Definiera om bilden av mig själv till något som jag kan leva med och hantera eller rent av hämta styrka ur.