Om What´s the fack

 

What´s The Fack? är ett projekt som handlar om ett undersökande arbete om identitet. Hur vanligt det är att man utifrån fördomar delar in människor i olika fack, med olika status och därigenom behandlar människor på olika sätt. Det är en porträttutställning som väcker frågor kring hur stor betydelse vår tillhörighet har. Oavsett kön, ålder, kultur, fysiska och psykiska förutsättningar. Samtliga bilder skildrar modellens egen upplevelse, var och en har fritt valt sitt eget fack.

Med hjälp av utställningen vill vi bidra till ett öppnare samhälle där fler människor tillåts vara sig själva på sina villkor utan att ifrågasättas eller rent av trakasseras av sin omgivning. Med en större öppenhet kring varandras olikheter löper vi mindre risk att såra och behandla varandra illa pga av bristande kunskap och förståelse. Det är viktigt att på alla fronter arbeta för att varje människa skall få vara sig själv. Inte på bekostnad av andra men inte heller trots andras åsikter.

Utställningen är gjord för att kunna resa runt. Bilderna är därför monterade på egna vikväggar som lätt kan anpassas efter lokalen. Belysning är inbyggd så därför kan vi visa utställningen i vilken lokal som helst av tillräcklig storlek.

IMG_7649_monterbild