Vem är du?

Är du en han, hon eller möjligen hen? Vilket eller vilka fack känner du att du stoppas i? Vill du vara där? Hur förhåller du dig till de fack du känner att andra stoppar dig i?

What´s the fack är en mobil porträttfotoutställning som tillhandahåller en lätt väg in i ett svårt ämne. Den väcker frågor kring hur stor betydelse vår tillhörighet har. Oavsett kön, ålder, kultur, fysiska och psykiska förutsättningar. Genom att identifiera de fack vi känner oss stoppade i, kan vi ta ställning. Är du nöjd med ditt fack eller måste du ta makten och ändra på det.

slapp-ut-mig2